CZ
PL
GB
D
RUS


SERCE BESKIDÓW

Ogólne warunky

Co jest do Państwa dyspozycji

Zdięcia

Kdzie jesteśmy

REZERWACJA:
Rezerwacja zostanie przeprowadzona na podstawie zamówienia (telefonicznie, listem, faxem, e-mailem). Zamówienie powinno zawierać dokładną datę, ilość osób (dorośli + dzieci), rodzaj całodziennego lub częściowego wyżywienia (pełne, całodzienne lub częściowe wyżywienie) ewent. życzenia klienta.

FORMA ZAPŁATY:
Klient na podstawie zamówienia zapłaci do 14 dni zaliczkę (przekazem pocztowym lub na konto) w wysokości 1.000,- CZK na osobę (włącznie z dziećmi). Resztę całej sumy dopłaci w hotelu w dniu przyjazdu, w zależności od faktycznej ilości osób. Kwit o zapłacie lub wypis z banku o zapłacie klient powinien przedstawić w recepcji!!

CENA USŁUGI:
Cena pobytu obejmuje cenę za zakwaterowanie i wyżywienie. Takie usługi jak sauna, masaże (i inne) tak samo jak opłata za parking oraz opłata turystyczna nie są zawarte w cenie pobytu. Dlatego też je klient opłaca dodatkowo.

OPŁATY STORNO:
Jeśli klient nie rozpocznie pobytu z jakiegokolwiek powodu lub stornuje pobyt, to mu nie zostanie zwrócona zaliczka. Może jednak poprosić o zakwaterowanie w terminie zastępczym.

OBOWIĄZKI KLIENTA:
Klienci powinni przestrzegać terminu przyjazdu i odjazdu. W takim razie, kiedy klienci planują przyjazd w innym czasie niż określony, to należy z góry uprzedzić o tym fakcie. W razie odjazdu przez określonym terminem klient nie może rościć sobie prawa do zwrotu opłat za niezrealizowane usługi.

BEZPIECZEŃSTWO:
Prosimy Państwa w interesie własnego bezpieczeństwa o przestrzeganie następujących zaleceń przy przejeździe przez odcinek leśny:

  • bezpieczna szybkość na suchej jezdni wynosi 40 - 50 km/h
  • na śniegu, lodzie i mokrej jezdni nie przekraczajcie szybkości 20-30 km/h
  • w godzinach nocnych należy liczyć się występowaniem sarn i jeleni
  • jeśli musicie zatrzymać się, to odstawcie samochód na skraj jezdni i – jeśli to jest konieczne – włączcie światła ostrzegawcze
  • w sezonie zimowym bezwzględnie weźcie z sobą łańcuchy przeciwśnieżne

Tel.: 00420/558 684 693 - recepce, Tel.: 00420/558 637 436 - kancelář
Tel.: 00420/558 637 437 - automat, Fax: 00420/558 637 435
e-mail: srdcebeskyd@iol.cz nebo srdcebeskyd@seznam.cz